GRAND WORLD PHÚ QUỐC

20 Tháng Năm, 2019 trungduong 0

🎯Thông tin toàn khu: – Tổng diện tích đất: 851,096m2 – Tổng diện tích xây dựng: 167,475.46 m2 – Mật độ xây dựng 19.68% – […]